Naar een aardgasvrije Nederland

Over één ding zijn we het eens: we moeten van het gas af! Aardgas welteverstaan. Aardgasvrij draagt voor een belangrijk deel bij aan klimaatdoelen en het afbouwen van de aardgaswinning in Nederland. Dat kan mogelijk worden gemaakt door woningen en andere gebouwen programmatisch van aardgas af te halen. Daarvoor is samenwerking nodig tussen o.a. gebouw- en woningeigenaren, gemeenten, netbeheerders en marktpartijen.

Nederland is momenteel voornamelijk afhankelijk van fossiele brandstoffen voor de energievoorziening, de opgave naar energieneutraliteit is dus groot. De realisatie van een CO2-neutrale gebouwde omgeving in 2050 vraagt daarom om een goed uitgestippelde, langjarige en integrale strategie. Het is hierbij cruciaal om niet te wachten met actie tot het grote, integrale masterplan is opgesteld. ‘Snel beginnen’ is het devies om de aardgasafhankelijkheid te reduceren. Deze transitie heeft effect op de manier waarop we wonen en leven en daarmee op veel stakeholders.

Hoe kunnen we ons huidig energiesysteem veranderen naar een fossielvrij systeem en wat betekent dat voor alle stakeholders? Welke maatregelen zijn er nodig in de aanpak, gedrag, samenwerking, techniek en financiering?

Daarover organiseert BouwRegieNetwerk in samenwerking met Procap en gerelateerde partners in 2018 diverse interactieve meet-ups over de transitie naar ‘aardgasvrij’. Aan de hand van actuele praktijkvoorbeelden en interactieve, pragmatische discussies pakken we het thema ‘Naar een aardgasvrij Nederland’ bij de kop vast. Praktijkdeskundigen komen tijdens deze bijeenkomst samen om de ‘best practices’ en handvatten uit te wisselen aan de hand waarvan u kunt bijdragen aan aardgasvrije wijken. U werkt met deze partijen samen aan concepten, het proces, management, de strategie en de implementatie.

Programma en aanmelden
Deelname aan dit seminar is GRATIS voor publieke partijen. Meer informatie over het programma wordt binnenkort beschikbaar gesteld. Mocht u zich alvast in willen schrijven of als u vragen heeft, stuur een e-mail aan secretariaat@bouwregienetwerk.nl.

Gratis Dienstverlening

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven?Nieuwsbrief

Linked-In

Meediscussiëren op LinkedIn? LinkedIn

Projecten Databank

Welke Bouwregie projecten in Nederland? Projecten Databank

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in en u blijft automatisch op de hoogte van de laatste ontwikkeling op het gebied van ESCo’s en energietransities.

U bent ingeschreven voor de PPS Netwerk Nederland Nieuwsbrief!