Omgevingsveiligheid optimaliseren bij high-risk projecten

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Echter, de gevolgen kunnen desastreus zijn. Binnen het publieke domein kunnen zich met name in high-risk projecten ongevallen voordoen die grote impact hebben op de burger én de gemeentelijke organisatie. Het gaat hierbij om projecten waarbij de kans op een ongeval niet bijster groot is, echter, waarbij de gevolgen van een ongeval catastrofaal (kunnen) zijn voor een grote groep mensen en organisaties.

Door de omvang van de negatieve gevolgen op de samenleving vereist het voorkomen én het managen van ongevallen van dit formaat duidelijke en gefocuste regie, een strakke organisatie en transparante communicatie. Dit zijn aspecten die organisaties die betrokken zijn bij high-risk projecten veelal niet optimaal leveren. Gemeentes, Provincies en het Rijk hebben doorgaans per Veiligheidsregio een crisismanagementplan, echter, blijkt er veelal een verschil te zijn tussen theorie en praktijk als de organisatie met een echte crisis te maken krijgt. Men rekent vaak op bestaande crisismanagementplannen die op orde lijken, maar die in daadwerlijke crisissituaties tekortschieten.

Met de BouwRegieNetwerk Meet-Up ‘Omgevingsmanagement bij High-Risk Projecten’ op donderdag 12 oktober 2017, gaan wij in op de vragen: ‘Hoe optimaliseer ik als (de)centrale organisatie de omgevingsveiligheid vóór, gedurende en na een ongeval veroorzaakt door een high-risk project?’ en ‘Hoe stel ik een robuuste crisismanagementplan op ter voorkoming én het managen van potentiële ongevallen?’ Immers, een high-risk ongeval kan zich ook binnen uw gemeente of provincie voordoen.

Aan de hand van leerzame praktijkvoorbeelden pakken we de thema’s crises- en omgevingsmanagement vast. Na afloop van deze bijeenkomst heeft u een beeld van hoe een goed omgevingsveiligheidsplan eruitziet en inzicht in de hectiek en de impact van grootschalige ongevallen op de omgevingsveiligheid en uw organisatie. Aan de hand van inzichten in ‘lessons learned’ van partijen die reeds met high-risk ongevallen zijn geconfronteerd leert u hoe u soortgelijke crisissen managet.

We gaan onder andere in op vragen zoals:
- Wat is een high-risk project?
- Hoe bereidt u zich beter voor op een potentiële crisis door high-risk projecten?
- Hoe managet u ongevallen veroorzaakt door high-risk projecten?
- Hoe stelt u een crisismanagementplan samen voor high-risk projecten?
- Hoe waarborgt, dan wel herstelt u de omgevingsveiligheid bij ongevallen veroorzaakt door high-risk projecten?

Programma & Gratis Aanmelden

Klik hier voor meer informatie over het programma van het seminar. Tevens kunt u zich via deze link gratis aanmelden.

Gratis Dienstverlening

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven?Nieuwsbrief

Linked-In

Meediscussiëren op LinkedIn? LinkedIn

Projecten Databank

Welke Bouwregie projecten in Nederland? Projecten Databank

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in en u blijft automatisch op de hoogte van de laatste ontwikkeling op het gebied van ESCo’s en energietransities.

U bent ingeschreven voor de PPS Netwerk Nederland Nieuwsbrief!